Probíhající projekty

Od 1. 8. 2016 do 31. 7. 2019 realizujeme projekt Je mi líp č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0000856, podpořený grantem ESF, OPZ. Projekt Je mi líp  financuje chod Klubu Esprit. Ten zajišťuje podpůrné komunitní služby pro osoby s duševním onemocněním. Na našich stránkách se vše o Klubu Esprit dočtete na samostatné záložce nebo na klubovém facebookovém profilu: https://www.facebook.com/KlubEsprit/

Logo OPZ černobílé

 

 

 

Od 1. 4. 2018 do 31. 3. 2020 realizujeme projekt Poznáváme, rosteme CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007639, podpořený grantem ESF, OPZ.  Projekt přispěje k celkovému rozvoji dvou sociálních služeb poskytovaných spolkem Masopust. Díky jeho realizaci budou optimálně nastaveny vnitřní procesy a samotná praxe služeb tak, aby byly efektivní, účinné a korespondující s novými trendy v oboru.

Logo OPZ černobílé