Probíhající projekty

Logo OPZ černobílé

 

 

 

Od 1. 4. 2018 do 31. 3. 2020 realizujeme projekt Poznáváme, rosteme CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007639, podpořený grantem ESF, OPZ.  Projekt přispěje k celkovému rozvoji dvou sociálních služeb poskytovaných spolkem Masopust. Díky jeho realizaci budou optimálně nastaveny vnitřní procesy a samotná praxe služeb tak, aby byly efektivní, účinné a korespondující s novými trendy v oboru.

Logo OPZ černobílé

Sociální služba Sociální rehabilitace je v roce 2018 realizována v rámci projektu:  Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 4, CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0007757 spolufinancovaném Evropskou unií, cílem projektu je zajištění potřebné kapacity sociální služby sociální rehabilitace v Ústeckém kraji. Termín realizace: 1. 11. 2017 – 28. 2. 2019

Screenshot 2018-11-15 06.55.23

 

Logo OPZ černobílé