O nás

Zapsaný spolek  (dříve občanské sdružení) Masopust existuje již od roku 2002. Všichni chomutovští fandové do muziky jistě zaznamenali lahůdkovou hudební akci „Jazzový masopust“, kterou sdružení každoročně pořádalo v březnu. V lednu 2007 se sdružení rozrostlo o nové členy a rozšířilo pole své působnosti o sociální oblast zaměřenou zejména na integraci zdravotně postižených lidí do společnosti.

2007

 • první myšlenka na založení pracovně-tréninkové chráněn kavárny
 • hledání inspirace u zkušených provozovatelů podobných kaváren

2008

 • podání grantového grantového projektu do ESF (OP LZZ)
 • oslovení sponzorů, kontaktování zájemců z řad lidí s mentálním a zdravotním postižením
 • účast sdružení na setkáních pracovní skupiny v rámci komunitního plánování a podílení se na tvorbě komunitního plánu města Chomutova
 • přednesení záměru vybudovat tréninkové kavárenské pracoviště vedení města spolu s žádostí o pomoc s vyhledáním vhodného místa k realizaci

2009

 • v březnu jsme se dozvěděli, že náš projekt uspěl a přípravné práce mohly začít
 • usnesením Rady města Chomutova ze dne 28. 5. získalo občanské sdružení Masopust překrásné prostory k provozu kavárny v areálu SKKS (v místě literární kavárny) za zvýhodněné nájemné
 • letní prázdniny byly ve znamení přestavby a vybavení kavárny Café Atrium, kterou jsme tak pojmenovali inspirováni oázou klidu uprostřed Chomutova – atriem knihovny, do něhož vyhlížejí vnitřní okna kavárny a kde je i letní zahrádka pro hosty.
 • zároveň probíhá nábor klientů pracovně-tréninkového programu, buduje se realizační tým a kancelář ve 3. podlaží budovy
 • v září se rozbíhá nejprve zkušební a poté i ostrý provoz Café Atrium a především začal 1. běh pracovně-tréninkového programu, kde si prvních devět lidí s mentálním handicapem zkusilo reálnou práci
 • hned od svého otevření se Café Atrium stalo místem pro setkávání, kulturní akce, výstavy, přednášky a koncerty

2010

 • Po celý rok v kavárně probíhal 1. běh pracovně-tréninkového programu a veřejnost si zvykala na odlišný způsob jejího fungování oproti běžným kavárnám
 • založili jsme tradici každoroční prezentace naší činnosti formou květnové či červnové benefiční přehlídky spojené s módou, dobrotami našich kuchařek, zapojením chomutovských dětí do výtvarné soutěže a koncertem.
 • Na přípravě 1. benefičního odpoledne jsme spolupracovali s občanským sdružením Egéria z Kadaně

2011

 • s velkou slávou i lítostí, že čas tak rychle a neúprosně utíká, jsme v únoru rozloučili se všemi devíti úspěšnými absolventy 1. běhu programu. Všichni získali dostatečnou míru znalostí, dovedností i sebedůvěry a hodlali i nadále hledat pracovní uplatnění
 • od března začal 2. běh pracovně-tréninkového programu
 • byly podány návazné grantové projekty do ESF, které by nám umožnily podpořit naše absolventy formou podporovaného zaměstnávání a zároveň by v kavárně pokračoval pracovní trénink (více ve složce projekty)
 • v září se rozběhl projekt Aktivně do práce, který umožní 30 lidem s mentálním a zdravotní postižením najít práci na běžném i chráněném pracovním trhu

2012

 • během zimních a jarních měsíců probíhaly nástupy účastníků projektu Aktivně do práce do různých zaměstnání. Někteří našli pracovní uplatnění přímo v Café Atrium
 • 2. běh pracovně – tréninkového programu probíhal do června 2012. Všichni klienti/ky z řad osob se zdravotním postižením jím zdárně prošli a připravili se na své další pracovní uplatnění
 • je rokem tréninku i práce našich klientů v různých zaměstnáních
 • připravujeme pokračování podporovaného zaměstnávání a podáváme projektovou žádost S chutí do práce s cílem dále rozvíjet jak přípravu na zaměstnání, tak samotnou práci
 • zapojujeme se i nadále do procesu komunitního plánování města i kraje a připravujeme další rozšíření našich služeb
 • Café Atrium se již usadilo mezi nositele chomutovské kultury, ročně zde probíhá více než 80 kulturních a vzdělávací programů, o kterých informujeme na tištěných programech města Chomutov, samozřejmě na našich stránkách, na facebookovém profilu Café Atrium (jednoduše jej nakliknete přímo na naší úvodní stránce) a na webech e-chomutov.cz a mujchomutov.cz.

2013

 • tento rok je ve znamení ukončení pilotního projektu Aktivně do práce, který dokázal, že myšlenka podporovaného zaměstnávání je nosná jak pro zaměstnance s postižením, tak pro zaměstnavatele. V březnu byl spuštěn jeho „následovník“ – návazný projekt S chutí do práce. Díky němu se na práci připraví a získá zaměstnání 25 lidí s mentálním i zdravotním postižením.
 • letní měsíce jsme věnovali přípravě na registraci naší nové sociální služby Pracovně terapeutická dílna Café Atrium, díky níž cestu k posílení své pracovní i společenské integrace najdou další lidé s mentálním či kombinovaným postižením. Služba začne probíhat od ledna 2014, více informací je na záložce Sociální služba na našem webu.

2014

 • rok vzniku sociální služby – sociálně terapeutické dílny se dvěma nácvikovými programy pro osoby s těžším zdravotním handicapem. První program využívá možnosti chráněné kavárny Café Atrium k tréninku pracovních dovedností. Na Husově náměstí 38 v krásných prostorách bývalé ČVUT jsme ve spolupráci se Statutárním městem Chomutov otevřeli Tvořivou dílu Mezi námi.

2015

 • rok klubů – na Husově náměstí 38 jsme rozšířili nabídku aktivit o dva kluby – Klub Cerebra pro osoby po poranění mozku a Klub Esprit poskytující komunitní aktivity lidem s duševním onemocněním – více na záložce kluby na  našich stránkách
 • rozvoj naší sociální služby v obou nácvikových programech, spuštění facebookového profilu tvořivé dílny Mezi námi
 • založení sociálního podniku Masopust gastro s.r.o. s cílem rozšířit možnosti pracovního uplatnění našich uživatelů v oblasti gastronomie

2016

 • rozvoj klubů –  Klubu Cerebra pro osoby po poranění mozku a Klubu Esprit poskytujícího komunitní aktivity lidem s duševním onemocněním. Oba kluby působí na Husově náměstí 38. Podpůrné  komunitní služby lidem se zkušeností s duševní nemocí se etablují do nabídky sociálních služeb Chomutov a získávají zde pevné místo.
 • nové gastroslužby se díky podpoře ESF a města Chomutov připravují ve Středisku volného času Domeček, kde vznikne bistro Café v Domečku a připravuje se také mobilní kavárna Café na cestách, která doveze kávu a naše dobroty na akce s větším počtem návštěvníků

2017

 • vznik nové registrované služby Sociální rehabilitace pro osoby s duševním onemocněním. Tato služba poskytuje poradenství a praktické nácviky dovedností běžného života jak ambulantní, tak terénní formou. Spolu s Klubem Esprit tvoří účinný komplex podpory.
 • rozjezd mobilní kavárny Café na cestách; tato kavárna spolu s Café v Domečku a Café Atrium jsou provozovnami našeho sociálního podniku Masopust gastro a společně zaměstnávají 16 zaměstnanců se zdravotním handicapem