O nás

Stránky byly přesunuty a za chvilku budete přesměrováni. Pokud ne, použijte prosím tento odkaz.

SPOLEK MASOPUST

Naším posláním je podporovat lidi se zdravotním handicapem a s duševním onemocněním v posílení jejich samostatnosti a sebedůvěry tak, aby mohli vést plnohodnotný život podle svých představ.

Zapsaný spolek  (dříve občanské sdružení) Masopust existuje již od roku 2002. Všichni chomutovští fandové do muziky jistě zaznamenali lahůdkovou hudební akci „Jazzový masopust“, kterou sdružení každoročně pořádalo v březnu. V lednu 2007 se sdružení rozrostlo o nové členy a rozšířilo pole své působnosti o sociální oblast zaměřenou zejména na integraci zdravotně postižených lidí do společnosti.

2007

 • první myšlenka na založení pracovně-tréninkové chráněné kavárny
 • hledání inspirace u zkušených provozovatelů podobných kaváren

2008

 • podání grantového grantového projektu do ESF (OP LZZ)
 • oslovení sponzorů, kontaktování zájemců z řad lidí s mentálním a zdravotním postižením
 • účast sdružení na setkáních pracovní skupiny v rámci komunitního plánování a podílení se na tvorbě komunitního plánu města Chomutova
 • přednesení záměru vybudovat tréninkové kavárenské pracoviště vedení města spolu s žádostí o pomoc s vyhledáním vhodného místa k realizaci

2009

 • v březnu jsme se dozvěděli, že náš projekt uspěl a přípravné práce mohly začít
 • usnesením Rady města Chomutova ze dne 28. 5. získalo občanské sdružení Masopust překrásné prostory k provozu kavárny v areálu SKKS (v místě literární kavárny) za zvýhodněné nájemné
 • letní prázdniny byly ve znamení přestavby a vybavení kavárny Café Atrium, kterou jsme tak pojmenovali inspirováni oázou klidu uprostřed Chomutova – atriem knihovny, do něhož vyhlížejí vnitřní okna kavárny a kde je i letní zahrádka pro hosty.
 • zároveň probíhá nábor klientů pracovně-tréninkového programu, buduje se realizační tým a kancelář ve 3. podlaží budovy
 • v září se rozbíhá nejprve zkušební a poté i ostrý provoz Café Atrium a především začal 1. běh pracovně-tréninkového programu, kde si prvních devět lidí s mentálním handicapem zkusilo reálnou práci
 • hned od svého otevření se Café Atrium stalo místem pro setkávání, kulturní akce, výstavy, přednášky a koncerty

2010

 • Po celý rok v kavárně probíhal 1. běh pracovně-tréninkového programu a veřejnost si zvykala na odlišný způsob jejího fungování oproti běžným kavárnám
 • založili jsme tradici každoroční prezentace naší činnosti formou květnové či červnové benefiční přehlídky spojené s módou, dobrotami našich kuchařek, zapojením chomutovských dětí do výtvarné soutěže a koncertem.
 • Na přípravě 1. benefičního odpoledne jsme spolupracovali s občanským sdružením Egéria z Kadaně

2011

 • s velkou slávou i lítostí, že čas tak rychle a neúprosně utíká, jsme v únoru rozloučili se všemi devíti úspěšnými absolventy 1. běhu programu. Všichni získali dostatečnou míru znalostí, dovedností i sebedůvěry a hodlali i nadále hledat pracovní uplatnění
 • od března začal 2. běh pracovně-tréninkového programu
 • byly podány návazné grantové projekty do ESF, které by nám umožnily podpořit naše absolventy formou podporovaného zaměstnávání a zároveň by v kavárně pokračoval pracovní trénink (více ve složce projekty)
 • v září se rozběhl projekt Aktivně do práce, který umožní 30 lidem s mentálním a zdravotní postižením najít práci na běžném i chráněném pracovním trhu

2012

 • během zimních a jarních měsíců probíhaly nástupy účastníků projektu Aktivně do práce do různých zaměstnání. Někteří našli pracovní uplatnění přímo v Café Atrium
 • 2. běh pracovně – tréninkového programu probíhal do června 2012. Všichni klienti/ky z řad osob se zdravotním postižením jím zdárně prošli a připravili se na své další pracovní uplatnění
 • je rokem tréninku i práce našich klientů v různých zaměstnáních
 • připravujeme pokračování podporovaného zaměstnávání a podáváme projektovou žádost S chutí do práce s cílem dále rozvíjet jak přípravu na zaměstnání, tak samotnou práci
 • zapojujeme se i nadále do procesu komunitního plánování města i kraje a připravujeme další rozšíření našich služeb
 • Café Atrium se již usadilo mezi nositele chomutovské kultury, ročně zde probíhá více než 80 kulturních a vzdělávací programů, o kterých informujeme na tištěných programech města Chomutov, samozřejmě na našich stránkách, na facebookovém profilu Café Atrium (jednoduše jej nakliknete přímo na naší úvodní stránce) a na webech e-chomutov.cz a mujchomutov.cz.

2013

 • tento rok byl ve znamení ukončení pilotního projektu Aktivně do práce, který dokázal, že myšlenka podporovaného zaměstnávání je nosná jak pro zaměstnance s postižením, tak pro zaměstnavatele. V březnu byl spuštěn jeho „následovník“ – návazný projekt S chutí do práce. Díky němu se na práci připravilo a zaměstnání získalo  25 lidí s mentálním i zdravotním postižením.
 • letní měsíce jsme věnovali přípravě na registraci naší nové sociální služby Pracovně terapeutická dílna Café Atrium, díky níž cestu k posílení své pracovní i společenské integrace najdou další lidé s mentálním či kombinovaným postižením. Služba začne probíhat od ledna 2014, více informací je na záložce Sociální služba na našem webu.

2014

 • rok vzniku sociální služby – sociálně terapeutické dílny se dvěma nácvikovými programy pro osoby s těžším zdravotním handicapem. První program využívá možnosti chráněné kavárny Café Atrium k tréninku pracovních dovedností. Na Husově náměstí 38 v krásných prostorách bývalé ČVUT jsme ve spolupráci se Statutárním městem Chomutov otevřeli Tvořivou dílu Mezi námi.

2015

 • rok klubů – na Husově náměstí 38 jsme rozšířili nabídku aktivit o dva kluby – Klub Cerebra pro osoby po poranění mozku a Klub Esprit poskytující komunitní aktivity lidem s duševním onemocněním – více na záložce kluby na  našich stránkách
 • rozvoj naší sociální služby v obou nácvikových programech, spuštění facebookového profilu tvořivé dílny Mezi námi
 • založení sociálního podniku Masopust gastro s.r.o. s cílem rozšířit možnosti pracovního uplatnění našich uživatelů v oblasti gastronomie

2016

 • rozvoj klubů –  Klubu Cerebra pro osoby po poranění mozku a Klubu Esprit poskytujícího komunitní aktivity lidem s duševním onemocněním. Oba kluby působí na Husově náměstí 38. Podpůrné  komunitní služby lidem se zkušeností s duševní nemocí se etablují do nabídky sociálních služeb Chomutov a získávají zde pevné místo.
 • nové gastroslužby se díky podpoře ESF a města Chomutov připravují ve Středisku volného času Domeček, kde vznikne bistro Café v Domečku a připravuje se také mobilní kavárna Café na cestách, která doveze kávu a naše dobroty na akce s větším počtem návštěvníků

2017

 • vznik nové registrované služby Sociální rehabilitace pro osoby s duševním onemocněním. Tato služba poskytuje poradenství a praktické nácviky dovedností běžného života jak ambulantní, tak terénní formou. Spolu s Klubem Esprit tvoří účinný komplex podpory.
 • rozjezd mobilní kavárny Café na cestách; tato kavárna spolu s Café v Domečku a Café Atrium jsou provozovnami našeho sociálního podniku Masopust gastro a společně zaměstnávají 16 zaměstnanců se zdravotním handicapem

2018

 • rozvoj našich sociálních služeb – získali jsme dvouletý grant (projekt Poznáváme, rosteme), díky němuž se mohou naši pracovníci intenzívně vzdělávat ve svém oboru; rozšiřujeme místo poskytování Sociálně terapeutických dílen a Sociální rehabilitace o tréninkový byt se zahradou
 • naše mateřská kavárna Café Atrium změnila svůj design – omládla a zkrásněla
 • otevřeli jsme novou cukrářsko – pekařskou výrobnu
 • naše sociální služby mají nové pracoviště – tréninkový byt se zahradou

2019

 • v lednu jsme pořídili zbrusu nový kávovar, mlýnek a přestavěli část pultu v naší kavárně Café Atrium a rozšířili nabídku naší kávy
 • rozvoj našich sociálních služeb probíhá kontinuálně – realizovali jsme dvouletý grant (projekt Poznáváme, rosteme), díky němuž se naši pracovníci intenzívně vzdělávají ve svém oboru, absolvovali jsme stáž v Nizozemí a inspirovali se u zkušených poskytovatelů péče o lidi s duševním onemocněním
 • školili jsme ve školách s úspěšným programem Blázníš? No a!
 • oslavili jsme 10. výročí naší sociální práce a provozu kavárny Café Atrium krásnou retrospektivní výstavou, jejíž součást – časová osa se stala trvalo součástí výzdoby kavárny
 • inovujeme naše webové stránky a vytvořili jsme úplně nové webovky našich gastroprovozů – www.chomutovskecafe.cz
 • už potřetí se zúčastňujeme s naším stánkem Vánoční dobroty vánočních trhů na chomutovském náměstí