Sociálně terapeutické dílny

Stránky byly přesunuty a za chvilku budete přesměrováni. Pokud ne, použijte prosím tento odkaz.

podporil_UK_logo_svisle_MODRE_CMYKSOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY

Poslání

Posláním veškerých aktivit Masopust, z.s. je podpora mládeže a dospělých lidí s mentálním postižením, zdravotním postižením a duševním onemocněním v posílení jejich samostatnosti a soběstačnosti.

Poslání sociálně terapeutických dílen spočívá především v dlouhodobé a pravidelné podpoře zdokonalování a udržení pracovních návyků a dovedností. Uživatelé postupně dosahují cílů, které formulují ve svých individuálních plánech. Tyto cíle vždy reagují na konkrétní situaci uživatelů a jejich naplněním dochází k posunu uživatelů metodou krok za krokem od nejjednoduššího k maximálně možnému za pomoci sociálně pracovní terapie.

Cíle poskytování sociální služby

 1. Podporovat rozvoj pracovních návyků
 2. Podporovat rozvoj sociálních dovedností
 3. Individuálně podporovat rozvoj  manuálních dovedností
 4. Propagovat a informovat širší veřejnost o možnostech uplatnění lidí se zdravotním postižením

Zásady poskytování služby

 1. Zásada individuálního přístupu
  služba je přizpůsobena jednotlivým uživatelům  na základě jejich potřeb, rozhodnutí a cílů
 2. Zásada  podpory v samostatnosti a respektování svobodné volby
  služba vede uživatele k samostatnosti a nezávislosti ve všech podporovaných oblastech, respektuje volbu uživatelů a vede je k odpovědnosti za svá rozhodnutí
 3. Zásada orientace na pozitivní stránky a zplnomocňování uživatele
  služba staví na pozitivních stránkách uživatele, vyhledává je a dále  rozvíjí, umožňuje a podporuje smysluplnou (sebe)realizaci uživatele

 

O službě

Sociální služba sociálně terapeutické dílny podporuje dospělé osoby od 16 do 64 let se zdravotním (především mentálním) postižením a duševním nemocněním v rozvoji pracovních a sociálních dovedností. Služba je poskytována zdarma, probíhá na dvou nácvikových pracovištích v Tvořivé dílně Mezi Námi a kavárně Café Atrium

Provozní doba STD je od pondělí do pátku od 8:00 – 15:00 hod. 

Základní činnosti služby (§67 zákona č. 108/2006 Sb.)

 1. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 2. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 3. nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění
 4. podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností

 Služba není určena lidem kteří:

 • dosáhl starobního důchodu
 • trpí těžkými smyslovými vadami nebo jeho zdravotní stav neumožňuje zapojení se do služby
 • vyžaduje péči v rozsahu služby osobní asistence
 • potřebuje nepřetržitou ošetřovatelskou péči
 • má infekční onemocnění

 

Kontakty:

E- mail: mezinamicv@seznam.cz – kontaktní e-mail Tvořivé dílny Mezi námi

info@spolekmasopust.cz

tel.: 774 492 307

777 684 946 Mgr. Vladislava Prollová, předsedkyně spolku

Místa poskytování služby:

Tvořivá dílna Mezi námi v budově bývalého ČVUT (sídlí zde také pracoviště Úřadu práce), Husovo náměstí 38 v Chomutově

Café Atrium v přízemí SKKS vedle čítárny, Palackého 4885 v Chomutově

Tréninkový byt se zahradou – Moravská 37.

Náš Facebook a Instagram 

                                                             Realizováno za finanční podpory statutárního města Chomutova

chomutov_2011_logo_RGB

                                                                     

 

 

 

Realizováno za finanční podpory města Jirkov 

Screenshot 2019-06-12 08.20.36

V roce 2019 jsme díky podpoře nadace ČEZ vybavili náš tréninkový byt se zahradou – podařilo se nám upravit terasu, pořídit posezení pro uživatele a vybavit zahradu vyvýšenými záhony. Děkujeme Nadaci ČEZ a všem, kteří nás podpořili v aplikaci Pomáhej pohybem.
logo1
 71795716_759713234487979_7419727454639489024_n
 74698810_494106904519546_449875387346845696_n