Masopust Gastro

Stránky byly přesunuty a za chvilku budete přesměrováni. Pokud ne, použijte prosím tento odkaz.

Masopust gastro s.r.o. je sociální podnik. Byl založen v říjnu 2015 zapsaným spolkem Masopust a spolupodílí se tak na společensky prospěšných cílech a poslání spolku.

Posláním sociálního podniku Masopust gastro  s.r.o. je rozvoj gastronomie v našem regionu a podpora pracovního uplatnění osob se zdravotním postižením a s duševním onemocněním.

Sociální podnik Masopust gastro tyto cíle definoval ve své zakladatelské listině, která je zveřejněna na portálu www.justice.cz

Sociální prospěch je v našem podniku vyjádřen především vysokým podílem zaměstnanců se zdravotním handicapem. V našem případě je pracovní kolektiv sestaven z osob se zdravotním postižením a  s duševním onemocněním. Celkem se jedná o nadpoloviční většinu zaměstnanců, (73% z celkového počtu zaměstnanců společnosti Masopust gastro).

Zaměstnancům je poskytována potřebná míra podpory tak, aby byl maximalizován úspěch v jejich pracovním a společenském začlenění. Podpora spočívá v adekvátním a průběžném nastavení pracovní zátěže (úvazku, pracovní náplně apod.) a poskytování psychosociální podpory.. Všichni zaměstnanci spol. Masopust gastro jsou pravidelně informování o chodu podniku a mají možnost iniciovat změny a opatření vedoucí k jeho bezproblémovému chodu a rozvoji firmy. Zaměstnanci využívají možnost profesního růstu –  účastní se stáží a odborných školení souvisejících s jejich pracovní náplní.

Ekonomický prospěch je základním hnacím motorem vzniku spol. Masopust gastro. Ve své zakladatelské listině stanoví, že minimálně padesát jedna procent zisku z účasti na trhu je reinvestováno do rozvoje sociálního podniku. Ačkoli je řízení sociálního podniku Masopust gastro nezávislé, vždy jedná v souladu se sociálními cíli a důrazy mateřské spol. – zapsaného spolku Masopust.

Enviromentální prospěch se prolíná všemi aspekty podnikatelské činnosti Masopust gastro – společnost využívá recyklované produkty jak ve fázi vybavení provozoven (znovuvyužití vyřazených materiálů), tak při běžném chodu (tisk, doprava, úspora zdrojů el. energie, vody – optimalizace technologií v provozovnách;, ekologicky šetrné obaly; zařazení fairtrade a bio sortimentu apod.).

Místní prospěch je úzce provázán jak s podnikatelským záměrem, tak s filozofií Masopust gastro. Samotná realizace podnikatelských aktivit je přirozeně regionální a přináší prospěch zejména v regionálním měřítku – v poskytování služeb, navazování podnikatelsko-odběratelských vztahů (k využívání místních zdrojů se zavazuje v zakládací listině), navazování spolupráce s místními partnery a prosazování myšlenek a principů sociálního podnikání v místní komunitě.

Masopust gastro provozuje:

Café v Domečku cafe v domečku

Kavárna s bistrem v Středisku volného času Domeček, Jiráskova 4140, Chomutov je určena pro všechny, nejen pro návštěvníky Domečku – má otevřeno od pondělí do pátku 10:00 – 18:30. Nabízí výbornou kávu, čaj, limonády a dobroty z naší kuchyně.

Vše podstatné je na „Cafédomečkovském“ FB profilu:

facebook.com/cafevdomecku/

 

 

Cafe na cestach_logo_rgb

Café na cestách

Mobilní kavárna se stánkem s vozidlem Piaggio classic zajišťuje kvalitní kavárenský servis na rozmanitých akcích.V naší první sezóně od května 2017 jste nás mohli vidět např. na festivalu Otevřeno, Chomutovských slavnostech, koncertech v letním kině, na akcích u zámku Červený Hrádek, na hudebních festivalech Povaleč a Lounské letní vábení apod.Café na cestách přiváží kávové potěšení i na firemní akce, slavnosti obcí apod. Plánované akce a další informace o Café na cestách sledujte na FB: https://www.facebook.com/pg/cafenacestach/

Catering

Zajišťujeme kvalitní občerstvení na různé akce a příležitosti Cateringové služby zajištuje provozní manažerka Petra Brumeisenová – tel.: 773 711 120

IMG_1690 koláčky IMG_1688 mřížkáče

 

koláč 0142da2951751c8fce2db314a832496deab8e578c6 012b20606d88da8d32f7c5adbd8581a614b48f1073

Příklady našeho sortimentu, který vždy připravujeme dle přání zákazníka a typu akce

Kontakty:

Petra Brumeisenová
tel.: 773 971 120
e-mail: masopustgastro@gmail.com
provozní manažerka

Mgr. Vladislava Prollová
tel.: 777 684 946
e-mail: info@spolekmasopust.cz
jednatelka

Zaměstnanci Café v Domečku a Café na cestách:

Veronika Pincová, Kristýna Kindlová, Pavlína Námešná, Jana Kovárová, Pavlína Mrázková