Den duševního zdraví


Celý den se budeme věnovat v kavárně duševnímu zdraví.